HYUNDAI CUP

13.06.2016 18:33

JEŠTĚ MŮŽETE PŘIHLÁSIT SVOJE DRUŽSTVO NA TUTNAJ V MALÉ KOPANÉ VE VILÉMOVICÍCH. NAVŠTIVTE WWW.HYUNDAICUP.CZ A PŘIHLASTE SE.